חשיבות המסה התרמית

1. הרכב הבלוק תורם למסה התרמית הכוללת של הקיר.

2. עיקר הבידוד נמצא בצד החיצוני של הקיר ולא מפריע / מבטל את המסה התרמית העיקרית בקיר (בטון).

3. יתרון מול מוצרי קלקר