מפרטים

מפרטי ביצוע לשיטה

מפרט כללי לשיטת העבודה, הרכבת פינה, הרכבת צומת, הרכבת משקוף צד, הרכבת משקוף עליון, הרכבת בלוק קיר-תקרה

מפרט יישום אבן

מפרט יישום אבן בשיטה רטובה, מפרט יישום אבן בשיטה יבשה

מפרט יישום טיח

מפרט יישום טיח חוץ, בדיקת שליפה טיח חוץ

תלייה

משקל מקסימלי על כל בורג לצורך תליית תמונות מדפים

מפרט תריס גלילה

מפרט הרכבת תריס גלילה