עמידות הבלוק בפיצוצים וירי תלול מסלול

» עמידות בפיצוצים – לא נוצרים רסיסים בחלק הפנימי של המבנה כתוצאה מההדף.
» ירי ישיר –  קליע 14.5 mm
» ירי תלול מסלול – פגז מרגמה 105 mm
» פיצוץ 85 ק"ג TNT