מלון בשדה בוקר

גני ירושלים מוציאה סיורים להתרשמות
משיטת הבניה באתר העבודה
לתיאום ביקור באתר הבנייה
15,000 מ"ר בלוק גרין קאסט