ראשי בלוק לוח ריצפה

בלוק לוח ריצפה

לפי בחירה =X
לפי בחירה =Y
Y+X=Z