ראשי חדשות מלון חדש נבנה בתבנית הגרין קסט

מלון חדש נבנה בתבנית הגרין קסט

לאור הצלחת הבניה עם תבנית גרין קסט במלון קדמא בשדה בוקר, הולך ומוקם בימים אלו מלון נוסף בערבה בשיטת הגרין קסט, מלון קדים.