עמידות הבלוק באש

עמידות באש (דרגת התלקחות 5) – לפי תקן ישראלי – ת"י 755.
יתרון מול מוצרי הקלקר השונים.