גלריה - ימי עיון ותערוכות

יום עיון והדרכה

יום עיון והדרכה

הכנס הבינלאומי לבניה ירוקה

יום עיון והדרכה

תערוכת פרוייקטים

תערוכת אירגון המהנדסים

חיפויים כפר המכביה