תלייה על בלוקי גרין קאסט

משקל מקסימלי על כל בורג לצורך תליית תמונות מדפים ועוד