מפרטי יישום טיח

מפרט יישום טיח חוץ (תרמוקיר)

בדיקת שליפה טיח חוץ (תרמוקיר)

חיפוי חוץ (תרמוקיר)

חדרים רטובים (תרמוקיר)

ציפוי פנים - הרבצה (תרמוקיר)

מפרט יישום טיח חוץ (ארכו ליים)