הזמנה ליום עיון והדרכה 15.9.16

לאור הצלחות ימי העיון וההדרכה הקודמים, אנו שמחים להזמינכם ליום עיון והדרכה מקצועי נוסף בנושא

שיטת הבניה בGreenCast 

שיתקיים ביום חמישי, 15.9.16 בשעות 10:00-12:00

בחברת גני ירושלים עבודות אבן אזוה"ת הר טוב ב', בית שמש

להרשמה