ראשי תקינה ואישורים

תקינה ואישורים

עמידה בתקינה ישראלית ואירופאית

  • בלוקי התבנית עומדים בתקן הישראלי 2263 – בלוקי תבנית על בסיס צמנט
  • בלוקי התבנית עומדים בתקן הישראלי לעמידות באש – ת"י 755
  • בלוקי התבנית עומדים בתקינה אירופאית CE – EN 15498
  • ​בלוקי התבנית בעלי אישורים טכניים אירופאים: ETA 05/0261, ETA 08/0023, ETA 05/0261

חוות דעת מהנדס

לכבוד

גני ירושלים א.ת. הר טוב ב' בית שמש

הנדון: בלוק תבנית

נחשפתי לשיטת בניה זו בביקורי במפעל המייצר בלוקים כאלה באיטליה. בהמשך נבנה מבנה לדוגמא בחצר מפעל גני ירושלים שם נכחתי ועקבתי אחרי הבניה. להלן התרשמותי.

חומר הגלם, בלוקים עשויים תערובת צמנט ושבבי עץ, מגלם תכונות המתבטאות בעמידות מוגברת של המבנה הגמור ברעידות אדמה וגלי הדף של פיצוץ. נתונים אלו בצד עמידות באש ותכונות פיסיקליות אחרות נבדקו ונמצאו מתאימים לתקינה האירופאית.

יש תקן ישראלי ת.י. 2263  המגדיר את הדרישות מבלוק התבנית מעץ.

מבנה הבלוק מאפשר בניה ידנית מהירה. דבר המוזיל עלויות ביצוע. תוך שילוב זיון אופקי ואנכי הנותן עם הבטון שנוצק בחללים מבנה יציב ועמיד סטטית גם בבניה לגובה. למעשה אין מגבלה לגובה הבניה כי הבלוק היא תבנית והיציבות נקבעת בחישוב הבטון והזיון.

חומר הגלם של הבלוק והטקסטורה המתקבלת מייצרים מישור מדויק ומוכן לעבודות גמר.

לסיכום שיטת הבניה עם בלוק תבנית מעץ קלה ומהירה והתוצאה בעלת יציבות מבנית עם עמידות לרעידות אדמה וגלי דף של פיצוץ.

בברכה

י. גרוסוירט – מהנדס

שרותי בניה בע"מ

המלצת מהנדס