ראשי קשר

קשר

גני ירושלים

טל. 02-9922113
ויקטור 02-9959602 / 050-4040342
info@mordoch.group

ביקור במפעל בתאום בלבד  – א.ת. הר-טוב ב' ע"י בית שמש 99000
בוויז: גני ירושלים עבודות אבן