ראשי קטלוג מוצרים

קטלוג מוצרים

מקרא:
בלוקי HB הינם ללא תוספת בידוד – המספר הראשון בשם המוצר הוא רוחב הבלוק, המספר השני הוא עובי הבטון
בלוקי HDlll כוללים תוספת בידוד אינטגרלי – המספר הראשון בשם המוצר הוא רוחב הבלוק, המספר השני הוא עובי הבידוד

*** מבחן ביצוע במעבדה לפי תקנים

בלוק HB 25/16

בלוק HB 25/16

אורך, גובה, רוחב 50/25/25
קיבולת עומס מותרת משוערת >30, מ"ר/N גובה התפרסות 3 מ" 34
העברה תרמית 0.79*
התנגדות תרמית R 1.26*
בידוד אקוסטי 56***
דרישות בטון 126
משקל בלוקים ק"ג/מ"ר +- 10% 80
משקל הקיר ממולא בטון וללא טיח 382
עובי בטון (ס"מ) 16
עובי דופן בכל צד (ס"מ) 4.5
דרגת בטיחות אש (REI) של קיר מלא 120
עובי שכבת בידוד גרפיט (ס"מ) ללא
בלוק HB 30/19

בלוק HB 30/19

אורך, גובה, רוחב 50/25/30
קיבולת עומס מותרת משוערת >30, מ"ר/N גובה התפרסות 3 מ" 45
העברה תרמית 0.68*
התנגדות תרמית R 1.47
בידוד אקוסטי 55***
דרישות בטון 151
משקל בלוקים ק"ג/מ"ר +- 10% 85
משקל הקיר ממולא בטון וללא טיח 445
עובי בטון (ס"מ) 19
עובי דופן בכל צד (ס"מ) 5.5
דרגת בטיחות אש (REI) של קיר מלא 120
עובי שכבת בידוד גרפיט (ס"מ) ללא
בלוק HDIII 30/7

בלוק HDIII 30/7

אורך, גובה, רוחב 50/25/30
קיבולת עומס מותרת משוערת >30, מ"ר/N גובה התפרסות 3 מ" 35
העברה תרמית
התנגדות תרמית R 0.34
בידוד אקוסטי 54
דרישות בטון 130
משקל בלוקים ק"ג/מ"ר +- 10%
משקל הקיר ממולא בטון וללא טיח 392
עובי בטון (ס"מ) 15
עובי דופן בכל צד (ס"מ) 4
דרגת בטיחות אש (REI) של קיר מלא 120
עובי שכבת בידוד גרפיט (ס"מ) 7
בלוק HB 20

בלוק HB 20

אורך, גובה, רוחב 50/25/20
קיבולת עומס מותרת משוערת >30, מ"ר/N גובה התפרסות 3 מ" *
העברה תרמית
התנגדות תרמית R *
בידוד אקוסטי *
דרישות בטון 110
משקל בלוקים ק"ג/מ"ר +- 10% 46
משקל הקיר ממולא בטון וללא טיח 310
עובי בטון (ס"מ) 14
עובי דופן בכל צד (ס"מ) 3
דרגת בטיחות אש (REI) של קיר מלא 120
עובי שכבת בידוד גרפיט (ס"מ) ללא
בלוק Dlll 44/18

בלוק Dlll 44/18

אורך, גובה, רוחב 50/25/44
קיבולת עומס מותרת משוערת >30, מ"ר/N גובה התפרסות 3 מ" 33
העברה תרמית 0.17*
התנגדות תרמית R 5.73*
בידוד אקוסטי 54***
דרישות בטון 122
משקל בלוקים ק"ג/מ"ר +- 10% 136
משקל הקיר ממולא בטון וללא טיח 410
עובי בטון (ס"מ) 15
עובי דופן בכל צד (ס"מ) 4.5
דרגת בטיחות אש (REI) של קיר מלא 120
עובי שכבת בידוד גרפיט (ס"מ) 18
בלוק HDlll 38/14

בלוק HDlll 38/14

אורך, גובה, רוחב 50/25/35
קיבולת עומס מותרת משוערת >30, מ"ר/N גובה התפרסות 3 מ" 35
העברה תרמית 0.21*
התנגדות תרמית R 4.76*
בידוד אקוסטי 54***
דרישות בטון 130
משקל בלוקים ק"ג/מ"ר +- 10% 88
משקל הקיר ממולא בטון וללא טיח 400
עובי בטון (ס"מ) 15
עובי דופן בכל צד (ס"מ) 4.5
דרגת בטיחות אש (REI) של קיר מלא 12
עובי שכבת בידוד גרפיט (ס"מ) 14
חצי בלוק לכתף 44 ס"מ

חצי בלוק לכתף 44 ס"מ

בלוק עמוד

בלוק עמוד

  • 33 ס"מ חתך בטון 38X25 ס"מ
  • 38 ס"מ חתך בטון 38X30 ס"מ
  • 44 ס"מ חתך בטון 39X33 ס"מ
בלוק לוח ריצפה

בלוק לוח ריצפה

לפי בחירה =X
לפי בחירה =Y
Y+X=Z

 

 

בלוקים עם פינות לפי בחירה

בלוקים עם פינות לפי בחירה

עובי 25-30-33-38 ס"מ