ראשי בנייה ירוקה

בנייה ירוקה

בנייה ירוקה המכונה גם "בנייה בת-קיימא" היא גישה כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של בניינים במטרה לחסוך אנרגיה, מים וחומרי גלם, ומעודדת מחזור פסולת.

מטרת הבנייה הירוקה ליצור סביבה בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים  ובאיכות הסביבה. באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים.

התקן המשודרג נותן הגדרה ברורה למושג "מבנה ירוק" ומסביר מהם תשע הקריטריונים על פיהם ימדדו בניין חדש או משופץ:

 • אנרגיה – זהו החלק העיקרי והגדול ביותר של התקן, המהווה יותר משליש מהציון הכללי. סעיף זה בוחן את התפקוד האקלימי של מבנה ובודק האם הוא מתוכנן באופן המאפשר לו להיות חסכוני באנרגיה. בין היתר הוא בודק את מידת בידוד המבנה, יצירת תנאי טמפרטורה המתאימים לנוחות המשתמש, תאורה טבעית מספקת, אמצעי חימום מים, אנרגיות מתחדשות ועוד.
 • קרקע – כיצד נעשה שימוש יעיל בקרקע, בנייה בהתאם לתוואי הקרקע הטבעית, שיקום נופי, אי פגיעה בבתי גידול, שימוש בצמחייה חסכונית במים ועוד.
 • מים, שפכים וניקוז – חלק זה מתייחס לחסכון וניהול מים בפרויקט – שימוש במי מזגנים, השקיה ואי פגיעה במערכות ניקוז קיימות. כך למשל, חסכון במים שפירים בבניין יניב עד 5.4 נקודות, ובגינה – עד 2.7 נקודות.
 • חומרים – שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים, מקומיים ובעלי תו ירוק.
 • בריאות ורווחה – אוורור, איכות האוויר במבנה, רעש וקרינה, שליטת המשתמש בתאורה ובטמפרטורה.
 • פסולת – עד כמה תתבצע הפרדת פסולת בבניין.
 • תחבורה – למשל נגישות לתחבורה חלופית והצבת מתקנים לאופניים.
 • ניהול אתר בנייה – ניהול סביבתי של אתר בנייה, שימוש חוזר בפסולת בנייה ועוד.
 • חדשנות – הצגת טכנולוגיות חדשניות ויצירתיות שמהוות ערך מוסף למבנה בהיבט הירוק.

עם עמידת הפרויקט בדרישות לשלב המקדמי כפי שמצוין בתקן, ינפיק המכון ללקוח אישור מקדמי אשר לעיתים מהווה תנאי לקבלת היתר בניין.

תקני בנייה ירוקה בישראל

 • התקן הישראלי לבנייה ירוקה 5281 (ת"י 5281)

  תקן בנייה ירוקה 5281 משמש ליצירת שפה משותפת לעוסקים בתחום ונועד להעריך ולצמצם את הפגיעה בסביבה של מבנים ושל עבודות בנייה ופיתוח. תקן זה נועד לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה ושל השימוש במבנים על הסביבה. בדומה לתקנים מקבילים בעולם, התקן מבוסס על שיטה של צבירת נקודות בזכות ועמידה בתנאי סף מתחומים שונים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות.
  תקן זה מתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל בבנייה חדשה (מגורים, משרדים, מסחר, ציבור, חינוך, בריאות וכדומה) כמו גם למבנים העומדים בפני שיפוץ.

 • תקן 5282 – דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה

  תקן 5282 קובע שיטה וקריטריונים לדירוג דירות בבנייני מגורים ובבנייני משרדים לפי צריכת האנרגיה הנדרשת לתפקודם לצורכי אקלום ותאורה. השימוש בתקן מחויב בכל בדיקה של מבנה בבנייה ירוקה (לפי ת"י 5281), ובכל חלק נקבעת הדרגה המינימלית הנדרשת כתנאי סף. ככלל, הדרגה המינימלית המחויבת היא דרגה C למעט יוצאים מן הכלל.

 • תקן 1045 – בידוד תרמי של מבנים

  תקן 1045 קובע דרישות מינימליות לבידוד תרמי של מעטפת הבניין בבנייני מגורים ובבניינים אחרים שייעודם דומה המשמשים לשהייה ממושכת הכוללת לינת לילה כגון בתי אבות, בתי הארחה, מלונות, בתי דירות, דיור מוגן, מעונות, פנימיות ומוסדות לאסירים – למעט בתי מלון ובתי חולים. התקן קובע את ההתנגדות התרמית האופיינית של מרכיבי המעטפת ואת המוליכות התרמית הנפחית של יחידת מגורים או קומה בבנייה קלה ובבנייה שאינה קלה.